מחקרים

האם טיפול עם לירגלוטיד מיטיב עם הלב דרך השפעה על קצב הלב?

מחקר אקראי ונטול סמיות זה השווה בין התרופות לסוכרת לירגלוטיד וגלימפיריד (Glimepiride) בשילוב עם מטפורמין, מבחינת השפעה על השונות בקצב הלב של חולי סוכרת מסוג 2

קצב הלב (אילוסטרציה)
קצב הלב (אילוסטרציה)

שונות מופחתת של קצב הלב, וכן קצב לב מוגבר, קשורים לתמותה ממחלות לב וכלי דם. במחקר קודם על תוצאי טיפול עם לירגלוטיד בסוכרת (מחקר LEADER), הודגם קצב היארעות מופחת של אירועי לב וכלי דם בקרב חולי סוכרת מסוג 2 המטופלים עם לירגלוטיד, בהשוואה לטיפול עם אינבו. מטרתו של מחקר זה הייתה לחקור את ההשפעות של לירגלוטיד בהשוואה לתרופה גלימפיריד על חולי סוכרת מסוג 2, בהקשר של קצב הלב ומידת השונות שלו, שכאמור הינם גורמי סיכון לתחלואת לב וכלי דם.

מחקר זה, המבוסס על ניתוח המשך (Post hoc study), כלל 62 מטופלי סוכרת מסוג 2 (45 גברים) שהוקצו אקראית ל-2 זרועות טיפול: לירגלוטיד במינון 1.8 מיליגרם ליום (בתוספת של מטפורמין במינון 1 גרם), וגלימפיריד במינון 4 מיליגרם ליום (בתוספת של מטפורמין במינון 1 גרם). הערכה של קצב הלב והפעילות הסימפטטית, שכללה סטיית תקן של המרווחים בין הפעימות (SDNN), בוצעה בעזרת ניטור רציף למשך 24 שעות על ידי הולטר לב. פעילות פארא-סימפטטית נותחה על ידי שורש ריבועי ממוצע של ההפרשים הרציפים בין מרווחי הפעימות (RMSSD), ועל ידי עוצמת תדירות גבוהה (HF), נמוכה (LF) ונמוכה מאוד.

כל מאפייני הבסיס הקליניים של שתי קבוצות הטיפול (לירגלוטיד - 33 מטופלים, גלימפיריד - 29 מטופלים) עברו התאמה. בקרב קבוצת המטופלים עם לירגלוטיד, נצפתה עלייה יומית עקבית בקצב הלב, ולאחריה עלייה מובהקת בקצב הלב בשעות היום (5.4 פעימות לדקה, P=0.011). לא נצפו הבדלים בין קבוצות הטיפול בערכי SDNN ו-RMSSD, או בחישובי עוצמת תדירות גבוהה או נמוכה.

החוקרים הסיקו שטיפול עם לירגלוטיד העלה את השונות היומית של קצב הלב הממוצע השעתי, וכן העלה את קצב הלב הממוצע בשעות היום. השפעות אלו היו בלתי תלויות בשינויים בפעילות הסימפטטית או הפארא-סימפטטית.

מקור:

Nyström, T. et al. (2019). Endocrinology, Diabetes & Metabolism. 2(2): e00058.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת מסוג 2,  שונות קצב-הלב,  לירגלוטיד,  גלימפיריד,  מערכת העצבים העצמאית
תגובות