אינסולין גלארגין

התמדת הטיפול והיפוגליקמיה בחולי סוכרת סוג 2 שהחליפו טיפול באינסולין

היפוגליקמיה והתמדה בטיפול בחולי סוכרת סוג 2 המטופלים עם אינסולין בזאלי ועברו לטיפול עם טוג'או או אינסולין בזאלי אחר

שיפור איזון הסוכרת (אילוסטרציה)
שיפור איזון הסוכרת (אילוסטרציה)

קיימים מחקרים רבים על התחלת טיפול באינסולין בזאלי, אך פחות על השפעת החלפת אינסולין בזאלי מסוג מסויים באינסולין בזאלי מסוג אחר. מטרת המחקר היתה להעריך את התמדת הטיפול והיפוגליקמיה במבוגרים עם סוכרת מסוג 2 תחת טיפול באינסולין בזאלי קודם אשר החליפו לאינסולין בזאלי טוג'או או לאינסולין בזאלי אחר בסביבת העולם האמיתי.

שיעור הפסקת הטיפול אצל מטופלים אשר שינו את הטיפול לאינסולין בזאלי טוגאו היה נמוך ב-34% מאשר אצל המטופלים אשר עברו לאינסולינים בזאליים

המחקר שבוצע היה מחקר עוקבה רטרוספקטיבי ממאגר נתונים Optum Clinformatics בין התאריכים 1.10.14-30.6.16. מטופלים בני 18 ומעלה עם סוכרת מסוג 2 אשר טופלו עם אינסולין בזאלי במשך שישה חודשים והחליפו לאינסולין בזאלי טוג'או או אינסולין בזאלי אחר, היו תחת מעקב של שלושה חודשים או יותר לאחר שינוי הטיפול. תוצאים כללו את התמדת הטיפול ושיעור ומספר אירועי ההיפוגליקמיה.

שיעור אירועי ההיפוגליקמיה במטופלים אלה במעקב בחודש השלישי היה נמוך יותר

מתוך כלל המשתתפים, 1,204 שינו את הטיפול לאינסולין בזאלי טוג'או ו-616 שינו לאינסולינים בזאליים אחרים. אחרי התאמה לערפלנים, שיעור הפסקת הטיפול אצל מטופלים אשר שינו את הטיפול לאינסולין בזאלי טוג'או היה נמוך ב-34% מאשר אצל המטופלים אשר עברו לאינסולינים בזאליים אחרים (Hazard ratio 0.66; רווח בר סמך 95%, 0.54-0.81; ערך P <0.0001). כמו כן, שיעור אירועי ההיפוגליקמיה במטופלים אלה במעקב בחודש השלישי היה נמוך יותר (Odds ratio 0.56, רווח בר סמך 95% 0.32-0.97; ערך P = 0.039) מהמטופלים שעברו לאינסולינים בזאליים אחרים.

החוקרים מצאו כי חולי סוכרת מסוג 2 עם טיפול קודם באינסולין בזאלי בסביבת עולם אמיתי אשר החליפו ל לאינסולין בזאלי טוג'או התמידו יותר בנטילת התרופה וחוו פחות אירועי היפוגליקמיה ממטופלים אשר החליפו לאינסולינים בזאליים אחרים.

מקור: 

Zhou, F.L. et al, (2019) Endocrinology, Diabetes & Metabolism DOI: 10.1002/edm2.73

נושאים קשורים:  אינסולין גלארגין,  אינסולין בסיס,  פפטיד הדומה לגלוקאגון,  היפוגליקמיה,  מחקרים