סוכרת

מעבר מאינסולין בזאלי ל-Degludec והקשר להיפוגליקמיה

מעבר ל-Degludec מאינסולין בזאלי אחר היה קשור לשיעורים נמוכים באופן משמעותי של היפוגליקמיה, לשליטה טובה יותר בסוכרת ולשביעות רצון משופרת בחולי סכרת מסוג 1 ו-2

24.02.2020, 16:26

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הבטיחות והיעילות של Degludec במטופלים עם סוכרת מסוג 1 או 2 שהחליפו את הטיפול מאינסולין בזאלי לתרופה זו. במחקר זה שהיה רב-לאומי, רב-מרכזי, פרוספקטיבי ותצפיתי, תוצאות ממחקר קליני בעולם האמיתי עם Tresiba השוו בין מדדים שנלקחו החל מ-4 שבועות טרם החלפת האינסולין והמשיכו במעקב למשך 12 חודשים תחת הטיפול ב-Degludec.

במחקר השתתפו מטופלים בני 18 ומעלה שטופלו באינסולין והם חולים בסוכרת מסוג 1 (556 חולים) או סוג 2 (611 חולים). ההתערבות במחקר הייתה מעבר מאינסולין בזאלי כלשהו ל-Degludec. התוצא העיקרי שנמדד היה השינוי במספר אירועי ההיפוגליקמיה שתועדו על ידי המטופלים.

במטופלים עם סוכרת מסוג 1, שיעור האירועים ההיפוגליקמיים בזמן המעקב חלקי שיעור האירועים טרם ההחלפה באופן כללי (0.8), של אירועים בלתי חמורים (0.83), חמורים (0.28) וליליים (0.61) היה נמוך באופן משמעותי לאחר המעבר ל-Degludecי(p<0.001) לכל המדדים. לאחר 12 חודשים, רמות ההמוגלובין המסוכרר, רמות סוכר בצום ומינון האינסולין היו נמוכים באופן משמעותי. המטופלים עלו במשקל ושביעות הרצון מהטיפול עלתה באופן משמעותי. במטופלים עם סוכרת מסוג 2, שיעורי ההיפוגליקמיה הכלליים (0.46), הלא חמורים (0.53), והליליים (0.35) היו נמוכים באופן משמעותי (p<0.001). לאחר 12 חודשים, רמות ההמוגלובין המסוכרר ורמות הסוכר בצום פחתו באופן משמעותי. משקל ומינון אינסולין לא השתנו, אך שביעות הרצון מהטיפול עלתה באופן משמעותי.

מקור: 

Fadini G.P et al (2019). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 104, Issue 12, December 2019, Pages 5977–5990;

נושאים קשורים:  סוכרת,  היפוגליקמיה,  אינסולין,  דגלודק,  מחקרים
תגובות