אינסולין בזאלי

כיצד השפיע המעבר מאינסולין בזאלי לטרגלודק על אירועי היפוגליקמיה בחולי סוכרת?

במחקר נבדק האם אירע שינוי במספר אירועי היפוגליקמיה בחולי סוכרת שעברו מאינסולין באזלי לאינסולין טרגלודק לפי המלצת הרופא המטפל

27.07.2020, 13:54

היפוגליקמיה היא תופעת לוואי נפוצה של טיפול באינסולין. ערכי המוגלובין מסוכרר, רקע של אירועי היפוגליקמיה קודמים ומשך מחלה ממושך משפיעים על הסיכון לפתח היפוגליקמיה. מחקרים קודמים הדגימו כי האינסולין ארוך הטווח, טרגלודק, קשור בשיעורים נמוכים יותר של אירועי היפוגליקמיה לעומת סוגים אחרים של אינסולין באזלי.

במאמר זה שפורסם ב-Diabetes Care פורסמו תוצאות ממחקר ה-ReFLeCT, מחקר פרוספקטיבי הנמשך 12 חודשים. במחקר נאספו נתונים הקשורים להיפוגליקמיה במטופלים עם סוכרת סוג 1 או 2 אשר עברו מאינסולין באזלי לאינסולין טרגלודק לפי המלצת הרופא המטפל במסגרת רפואת השגרה.

בנוסף, בוצעו שתי אנליזות נוספות של תוצאות המחקר על מנת לבחון את השינוי במספר אירועי ההיפוגלקמיה: אנליזת פוסט-הוק שעשתה שימוש בהגדרות ה-ADA וחלוקה להיפוגליקמיה מדרגה 1, 2 ו-3 ואנליזה מוגדרת מראש שעשתה שימוש במאפייני הבסיס של המטופלים ובכלל זה המוגלובין מסוכרר בתחילת המחקר, משך סוכרת והסיבה להתחלת טרגלודק.

החוקרים מצאו כי מעבר מאינסולין באזלי אחר לטרגלודק היה קשור באופן מובהק סטטיסטית עם פחות אירועי היפוגליקמיה עבור כל הגדרות ההיפוגליקמיה בסוכרת סוג 1 ועבור דרגות 1 ו-2 בסוכרת סוג 2. יתרה מכך, מאפייני החולים לא השפיעו על ההפחתה בשיעור אירועי ההיפוגליקמיה בשני סוגי הסוכרת.

החוקרים מסכמים כי מעבר מאינסולין באזלי אחר לטרגלודק מוביל לשיעור מופחת של אירועי היפוגליקמיה ללא תלות בדרגת ההיפוגליקמיה ומאפייני הבסיס של המטופלים.

מקור: 

W de Valk, H. et al. (2020) Diabetes Therapy. doi: 10.1007/s13300-020-00875-1

נושאים קשורים:  אינסולין בזאלי,  היפוגליקמיה,  מאפייני בסיס,  טרגלודק,  מחקרים