מחקרים COVID-19

מעכבי רנין-אנגיוטנסין במאושפזי COVID-19 - האם להמשיך טיפול?

מחקר בינלאומי על מאושפזים עם קורונה וטיפול במעכבי מערכת רנין-אנגיוטנסין בחן את בטיחות המשך הטיפול בתרופות מסוג ACEi ו-ARB

טיפול בחולה קורונה ב"שערי צדק". צילום: נתי שוחט/ פלאש 90

ישנו היגיון ביולוגי שמעכבי מערכת הרנין-אנגיוטנסין עשויים להשפיע על חומרת מחלת הקורונה (Covid-19). מטרת מחקר COVID REPLACE, שתוצאותיו פורסמו לארונה בכתב העת The Lancet, Respiratory medicine, היתה להעריך האם טיפול המשכי וטיפול לא המשכי במעכבי מערכת רנין אנגיוטנסין (ACEi, ARB) מוביל לתוצאים שונים בקרב מטופלים שאושפזו עקב מחלת הקורונה.

המחקר נערך במתכונת תווית-פתוחה, אקראית ופרוספקטיבית, ב-20 בתי חולים שלישוניים גדולים בשבע מדינות ברחבי העולם. אוכלוסיית המחקר כללה משתתפים מגיל 18 ומעלה שאושפזו עם מחלת קורונה שטופלו במעכבי רנין-אנגיוטנסין בטרם האשפוז. לא נכללו במחקר אלו עם התוויית-נגד להפסקה או המשך טיפול במעכבים.

המשתתפים הוקצו באופן אקראי (ביחס של 1:1) לשתי זרועות, באחת המשיכו את הטיפול במעכבים ובשנייה הפסיקו את הטיפול, תוך שימוש בהקצאה אקראית עם פרמוטציית בלוקים ומערכת רנדומיזציה מאובטחת מבוססת-רשת. התוצא הראשי היה ציון גלובלי בו הוערכו המשתתפים, שהורכב מארבע קטגוריות: משך הזמן עד תמותה, משך ההנשמה המכאנית, משך הזמן עד הצורך בהחלפת כליה או שימוש במכווצי כלי דם, וכשל רב מערכתי במהלך האשפוז. ניתוחים ראשוניים נערכו באוכלוסיה שבה נערך מחקר מתוך כוונה לטפל.

בין 31 למרץ ו-20 לאוגוסט 2020, 152 משתתפים נרשמו למחקר והוקצו באופן אקראי לאחת הזרועות (טיפול המשכי n=75, טיפול לא המשכי n=77). הגיל הממוצע של המשתתפים עמד על 62 שנים (סטיית תקן 12), 68 (45%) היו נשים. הBMI- הממוצע היה 33 ק"ג/מטר רבוע (ס"ת 8) ו-79 (59%) סבלו מסוכרת.

בהשוואה לטיפול הלא-המשכי, לטיפול ההמשכי לא היתה השפעה על הציון הגלובלי בזרוע הטיפול ההמשכי (ציון ממוצע 73 [טווח בין רבעוני IQR 40-110], מול 81 [IQR 38-117] בטיפול הלא-המשכי; מקדם-בטא 8 [רווח בר-סמך 95%: 13-29]).

מתוך 75 משתתפים בזרוע הטיפול ההמשכי, 16 (21%) נזקקו לטיפול ביחידת טיפול נמרץ או הנשמה מלאכותית-פולשנית מול 14 (18%) מתוך 77 בזרוע הלא המשכית; בזרוע ההמשכית נפטרו 11 מטופלים (15%) לעומת עשרה (13%) מהזרוע הלא המשכית. ל-29 (39%) מהמשתתפים בקבוצה ההמשכית ול-28 (36%) בקבוצה הלא המשכית היתה תופעת לוואי אחת לפחות (מבחן χ2  לתופעות לוואי בין קבוצות הטיפול p=0.77). לא נצפו הבדלים בין הקבוצות בלחץ הדם, ריכוז האשלגן בסרום או קריאטינין במשך תקופת המעקב.

לסיכום, באופן התואם את ההמלצות הבינלאומיות, ניתן להמשיך בבטחה בטיפול במעכבי רנין-אנגיוטנסין במטופלים המאושפזים עם מחלת הקורונה.

נושאים קשורים:  מעכבי רנין-אנגיוטנסין,  19-COVID,  מחקר בינלאומי
תגובות