חדשות

12% מהחולים במחלקות הפנימיות עדיין מאושפזים במסדרונות

המחלקות הפנימיות קיבלו את הציונים הנמוכים ביותר בסקר חוויית המטופל במחלקות אשפוז בבתי החולים | ברמה הלאומית, ניכרת שביעות רצון גבוהה מצד המאושפזים - 88% העידו שהם "בידיים טובות"

אשפוז במסדרון במחלקה פנימית. צילום: איגוד הפנימאים

משרד הבריאות פרסם הבוקר (ה') את סקר חוויית המטופל במחלקות אשפוז בבתי החולים הכלליים. 80% מהמטופלים דירגו את שביעות הרצון הכללית שלהם בציונים 10-8, 81% מוכנים להמליץ על בית החולים שבו היו מאושפזים ו-88% הרגישו מטופלים בידיים טובות. הציון המסכם של חוויית המטופל המאושפז ברמה הלאומית - 83%.

ברמה הארצית נשמר השיפור שהושג במדדים של יחס וכבוד למטופל (88%), במתן מידע ובהירות ההסברים (85%) ורצף טיפולי (83%). 80% שבעי רצון מתנאים סביבתיים. המדד של העצמת ושיתוף המטופל ממשיך בעלייה איטית ומקבל ציון של 77%.

אולם, בהשוואה לפי סוגי המחלקות, גם השנה מחלקות האגף הפנימי מקבלות ציונים נמוכים יותר ברוב הפרמטרים שנבחנו בהשוואה למחלקות הכירורגיות ושאר המחלקות. עם זאת ציינו מחברי הדו"ח המסכם כי ניכר שהמחלקות הפנימיות ממשיכות להשתפר בכל הפרמטרים.

הסקר שנערך זו הפעם הרביעית, בוצע בחודשים מאי-דצמבר 2021 - המדידה הראשונה מאז פרוץ מגיפת הקורונה. השתתפו בו מטופלים מכל מחלקות בית החולים למעט מלר"ד, מרפאות ואשפוז יום, טיפול נמרץ, מחלקות שיקום, פסיכיאטריה, נשים, יולדות וילדים.

הסקר מבוסס על שאלונים שמטופלים בני 18 ומעלה התבקשו למלא. מכל בית חולים נדגם מספר שווה של מטופלים (כ-500): אגף פנימי - 200, אגף כירורגי - 200 ויתר המחלקות - 100. לסקר התראיינו כ-12 אלף מאושפזים ב-26 בתי חולים והפנייה אליהם בוצעה עד 14 יום ממועד שחרורם מבית החולים ובאמצעות ראיון טלפוני. אחוז ההיענות עמד על 47%.

השאלון הכיל מעל 40 שאלות בנושאים: יחס, מתן מידע, רצף טיפול והעצמת המטופל, תפיסת יעילות, תנאים סביבתיים. כשליש מהמרואיינים היו מאושפזים אלקטיביים, 57% סובלים ממחלות כרוניות. לשני שליש מהמטופלים ניתנה אפשרות בחירת בית חולים. משך אשפוז חציוני עמד על שלושה ימים.

מהסקר עלה כי מטופלים צעירים בין הגילאים 34-18 פחות מרוצים בהשוואה למטופלים בני 34 ומעלה. מטופלים אלקטיביים מרוצים יותר בכל הפרמטרים בהשוואה למטופלים שאינם אלקטיביים (הגיעו דרך חדר מיון), גברים מרוצים יותר מנשים, חולים כרוניים מרוצים פחות בכל הפרמטרים. מאושפזים שניתנה להם האפשרות לבחור בית החולים מרוצים יותר מאלה שנמנע מהם לבחור. הציון המסכם של חוויית המטופל ברמה הלאומית בסקר זה עומד, כאמור, על 83%.

תדמית חיובית למרכזי העל ובתי חולים במרכז הארץ

בהשוואה בין בתי החולים לפי גודלם: מרכזי העל עדיין מקבלים ציונים גבוהים יותר במדדי התוצאה (תפיסת שביעות רצון כללית ונכונות להמליץ) לעומת האחרים. בהשוואה בין בתי החולים הממוקמים בפריפריה לבין אלה ממרכז הארץ ההבדלים נעלמים, פרט לשביעות רצון כללית ונכונות להמליץ – ועל כל אלה התקבלו ציונים גבוהים יותר במרכז. ניכר כי מרכזי העל ובתי חולים במרכז הארץ נהנים מתדמית חיובית.

בדו"ח סיכום הסקר גם נאמר כי מרבית בתי החולים הראו שיפור וניכר שהנהלות השירות בבתי החולים משקיעות עתה יותר מאמץ בנושאים שפורטו בשאלון. השיפור המשמעותי בהשוואה הסקר הקודם נמצא בבתי החולים המשפחה הקדושה בנצרת, בהדסה הר הצופים, בבית החולים הסקוטי, בלניאדו, ברמב"ם והשרון.

שני מרכזי העל שזכו לציונים הגבוהים ביותר הם רמב"ם בחיפה ובילינסון בפתח תקווה עם ציון מסכם של 87%, לצד בתי החולים הקטנים: הכרמל, בני ציון, מעייני הישועה והשרון. בתי חולים הנצרתיים (האנגלי והמשפחה הקדושה) זכו לציונים גבוהים מאוד (91% ו-92% בהתאמה).

חוויית המטופל נגרעת משמעותית בעת אשפוז מסדרון

בדו"ח צוין גם כי 7% מהמטופלים שרואיינו אושפזו במסדרון במהלך כל האשפוז או בחלקו. עם זאת ניכרת מגמת ירידה בשיעור המאושפזים במסדרון ברמה הארצית (11% ב-2016, 9% ב-2018). אולם, עדיין השיעורים גבוהים יותר באגף הפנימי (10%) ובמחלקות הפנימיות בפרט (12%). שיעור השוכבים במסדרון נמוכים יותר (4%) בבתי החולים הקטנים. "חוויית המטופל נגרעת בצורה משמעותית בעת אשפוז מסדרון (פערים של 8% עד 17% בציונים בין מי שאושפז במסדרון למי שלא) ובקרב מי ששכבו במסדרון אחוזים גבוהים יותר דיווחו כי חשו מופלים לרעה", נאמר בדו"ח.

עלייה בשיעור המאושפזים במסדרון, לעומת שנים קודמות, נצפתה בבתי החולים שמיר-אסף הרופא, הלל יפה וברזילי. הירידות המשמעותיות בשיעור המטופלים המאושפזים במסדרונות מאז הסקר הקודם חלו בבתי החולים רמב"ם, שערי צדק ולניאדו.

האיגוד לרפואה פנימית: "תוצאות הסקר הן בגדר נס משנת קורונה"

מהאיגוד לרפואה פנימית נמסר בתגובה: "תוצאות הסקר הן בגדר נס משנת קורונה, במהלכה ניצבו המחלקות הפנימיות בחזית ההתמודדות עם המגיפה, שנה במהלכה הנהלות בתי החולים, פתחו וסגרו מחלקות פנימיות קורונה, כמו אקורדיון, שנה שבה הצוותים המסורים והשחוקים טיפלו לסירוגין הן בחולים השגרתיים במחלקות הפנימיות והן בחולי הקורונה.

"בלי גרם ציניות, תוצאות הסקר הן נס נוכח העובדה ש-12% ממאושפזי המחלקות הפנימיות שכבו בפרוזדורים, בלי פרטיות, בלי תנאי מינימום לטיפול מכבד ואנושי. הצפיפות ותנאי האשפוז הבעייתיים, מקשים על יכולת הצוותים לתת טיפול אמפטי ומכיל. ממוצע ימי האשפוז - נתון המעיד על ריבוי קבלות ושחרורים מהמחלקות - נעדר מהסקר, אבל לו הופיע נתון זה, היה מציג את התמונה באופן מלא יותר: שחרורים מואצים של חולים להמשך בירורים רפואיים וטיפול בקהילה, לא אחת למורת רוח החולים ומשפחותיהם.

"תנאי הצפיפות ותנאי האשפוז מרחפים גם מעל הסקר, שמדד את היקף הזיהומים הנרכשים בבתי החולים, באשר 60% מהמקרים היו במחלקות הפנימיות. חרף התנאים הקשים, הצליחו 5 מרכזים רפואיים בשנה כזו להשתפר במדדי שביעות הרצון של החולים – יש לברך על כך".

באיגוד לרפואה פנימית מדגישים כי "המסקנות מהסקר ברורות: חובה לזרז ולקדם את יישום דו"ח טור-כספא לשיפור הרפואה הפנימית, שבמרכזו: תוספות כוח אדם רפואי ופארא-רפואי למחלקות ובינוי, כדי להפסיק את אשפוז המסדרונות. חובה לזרז לאחר עיכובים רבים את מודל תמרוץ המחלקות הפנימיות שמעמיד 110 מיליון שקל לחלוקה בין בתי החולים, בהתאם לשיפורים שישיגו במחלקות הפנימיות. על הנהלות בתי החולים להשקיע יותר משאבי ניהול ומשאבים פיזיים בשיפור תנאי האשפוז במחלקות הפנימיות ותנאי העבודה של הרופאים והצוותים בכלל".

נושאים קשורים:  אשפוז,  סקר שביעות רצון,  אשפוז במסדרון,  חדשות,  מחלקות פנימיות
תגובות

הזקנה במיסדרון זו המורשת של ליצמן & כחלון.
לא נראה שליברמן & הורוביץ מנסים לשפר את המצב

אנונימי/ת
28.05.2022, 18:05

הזקנה במסדרון שוכבת שם עוד הרבה לפני ליצמן
היא המורשת של ניהול כושל במערכת הרפואה הציבורית שנובעת קודם כל מקביעות בתפקיד מנהלי בתי החולים ומנהלי המחלקות , ושנית מהעובדה שבפועל אין סנקציות על ניהול כושל ( פיטורין, למשל...)
עובדה שבמספר מוקדי מצוינות בניהול הצליחו להכניס את הזקנה במסדרון לתוך החדר