מחקרים

הגבלה תזונתית של נתרן בחולי אי-ספיקת לב

במחקר רב-לאומי נבדק האם צריכת נתרן מופחתת עשויה להשפיע על שיעור האירועים הקרדיו-וסקולריים בקרב חולי אי-ספיקת לב. עולה כי השינוי התזונתי לא השפיע על תוצאי המחקר הקליניים

29.05.2022, 16:35
צריכה מוגבלת של נתרן להפחתת הסיכון לשבץ מוחי ומחלות לב וכלי דם (אילוסטרציה)

צמצום צריכת הנתרן בתזונתם של חולי אי-ספיקת לב הוצע כמנגנון למניעת צבירת נוזלים, ובכך מניעת תוצאים חריגים בקרב מטופלים אלו. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The Lancet', החוקרים בדקו האם הפחתת הנתרן לשיעור של מתחת ל- 100 מילימול בתזונתם של חולי אי-ספיקת לב עשויה להפחית את שיעורם של אירועים קליניים עתידיים.

מחקר ה-SODIUM-HF הוא מחקר בינלאומי, בתווית-פתוחה, אשר נערך בשש מדינות (אוסטרליה, קנדה, צ'ילה, קולומביה, מקסיקו וניו-זילנד), וב-26 אתרים רפואיים שונים. במחקר השתתפו מטופלים בני 18 ומעלה, הסובלים מאי-ספיקת לב כרונית (דירוג תפקודי של 2-3 לפני סולם ה- New York Heart Associationי[NYHA]), המקבלים טיפול רפואי מיטבי, לפי ההנחיות המתאימות. המטופלים הוקצו באקראיות (1:1), באמצעות מחולל מספרים רגיל ובלוקים בגדלים משתנים, של 2, 4 או 6, בריבוד לפי אתר, לקבלת טיפול שגרתי לפי ההנחיות הקליניות המקומיות, או לצריכת תזונה מופחתת נתרן, בשיעור הנמוך מ- 100 מילימול (כלומר <1,500 מיליגרם/יום). התוצא הראשוני של המחקר היה שיעורם של אשפוזים בבית-חולים הקשורים לתחלואה קרדיו-וסקולרית, ביקורים במחלקה לרפואה דחופה הקשורים גם כן לתחלואה זו, או שיעור התמותה מכל סיבה במהלך 12 חודשים בקרב אוכלוסיית הכוונה לטיפול (ITT: Intention To Treat), כלומר כל המטופלים שהוקצו באקראיות. הערכת הבטיחות נבדקה בקרב אוכלוסיית ה-ITT.

בתקופה בין ה-24 במרץ 2014 ועד ל-9 בדצמבר 2020, 806 מטופלים הוקצו באקראיות למשטר תזונתי דל נתרן (n=397), או לטיפול שגרתי (n=409). גילם החציוני של המשתתפים היה 67 שנים (טווח בין-רבעוני 58-74), 268 (33%) היו נשים ו-538 (66%) היו גברים. ב-12 החודשים שלאחר מדידת הבסיס, צריכת הנתרן החציונית פחתה מ-2,286 מיליגרם/יום (טווח בין-רבעוני 1,653-3,005) ל-1,658 מיליגרם/יום (1,301-2-189) בקבוצה תחת הדיאטה דלת הנתרן, ומערך של 2,119 מיליגרם/יום (1,673-2,804) ל-2,073 מיליגרם/יום (1,541-2,900) בקבוצה המקבלת טיפול שגרתי. לאחר 12 חודשים, אירועים המהווים את תוצא המחקר הראשוני התרחשו ב-60 (15%) מתוך 397 המטופלים בקבוצה תחת דיאטה דלת נתרן, וב-70 (17%) מתוך 409 המטופלים תחת טיפול שגרתי (יחס הסיכונים 0.89 [רווח בר-סמך של 95% 0.63-1.26]; p = 0.53). תמותה מכל סיבה אירעה ב-22 (6%) מהמטופלים הצורכים דיאטה דלת נתרן, וב-17 (4%) מקבוצת הטיפול השגרתי (יחס הסיכונים 1.38 [0.73-2.60]; p = 0.32), אשפוז בשל סיבה קרדיו-וסקולרית אירע בקרב 40 מטופלים (10%) מקבוצת הדיאטה דלת הנתרן ובקרב 51 (12%) מטופלים המקבלים טיפול שגרתי (יחס הסיכונים 0.82 [0.54-1.24]; p = 0.36), וביקורים במחלקה לרפואה דחופה בשל אותה הסיבה אירעו בקרב 17 (4%) מהמטופלים בדיאטה דלת הנתרן ובקרב 15 (4%) מהמטופלים בקבוצת הטיפול השגרתי (יחס הסיכונים 1.21 [0.60-2.41]; p = 0.60). לא נצפו אירועי בטיחות הקשורים למחקר באף אחד מהקבוצות.

החוקרים מסכמים כי בקרב חולי אי-ספיקת לב שאינם מאושפזים, התערבות תזונתית לצורך הפחתת צריכת הנתרן לא צמצמה את שיעור האירועים הקליניים.

מקור:

Ezekowitz JA, Colin-Ramirez E, Ross H, et al. Reduction of dietary sodium to less than 100 mmol in heart failure (SODIUM-HF): an international, open-label, randomised, controlled trial. Lancet [Internet] 2022;399(10333):1391–400.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  נתרן,  תזונה
תגובות
29.05.2022, 19:20

אומנם הבדל לא משמעותי סטטיסטית, ועדיין כדאי לשים לב:
6% נפטרו בקבוצת הגבלת-הנתרן
לעומת 4% בקבוצת הביקורת.