מחקרים

טרופונין ברגישות גבוהה יכול לנבא את הפרוגנוזה הלבבית באוכלוסייה הכללית

ערכי הטרופונין בקרב אנשים שאינם ידועים כסובלים מתחלואה לבבית מאפשרים ניבוי של אירועים קרדיווסקולריים, אשפוזים ותמותה בנבדקים שנחשבו כבריאים

מדידת ערכי הטרופונין בדם (אילוסטרציה)
מדידת ערכי הטרופונין בדם (אילוסטרציה)

תבחיני רגישות גבוהה (hs: High Sensitivity) מאפשרים למדוד את ערכי הטרופונין T ו-I הלבביים (cTnT/I) גם בקרב נבדקים בריאים. ככל שערכי ה-hs-cTn גבוהים יותר, כך גובר הנזק המתמשך לתאי שריר הלב, ובהתאם לכך עולה הסיכון להתפתחות מחלה לבבית תסמינית.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'European Journal of Internal Medicine', החוקרים ערכו סקירה שיטתית על מחקרים אשר בדקו את הערך הפרוגנוסטי של hs-cTnT או I בקרב האוכלוסייה הכללית. לצורך כך, החוקרים חישבו את יחס הסיכונים המאוגם (pooled hazard ratio) לתמותה על רקע לבבי ולתמותה מכל סוג, את האירועים הקרדיווסקולריים, ואת שיעורי האשפוז על רקע אי-ספיקת לב (HF: Heart Failure).

החוקרים כללו 24 מחקרים, המקיפים סך-הכל 203,202 משתתפים. 11 מחקרים בדקו את ערכי ה-hs-cTnT, ו-14 בדקו את ה-hs-cTnI. עלייה של סטיית תקן אחת מערך הבסיס של hs-cTn נקשרה עם סיכון גבוה יותר ב-23% לתמותה מכל סוג (יחס הסיכונים 1.226, רווח בר-סמך של 95% 1.083-1.388, p<0.001, I2=88.5%); כל המחקרים הללו מדדו את ה-hs-cTnI. באנליזה מגששת (exploratory analysis) על 3 מחקרים עם 25,760 משתתפים, ערך ה-hs-cTn ניבא את התמותה על רקע קרדיווסקולרי (יחס הסיכונים 1.822, רווח בר-סמך של 95% 1.241-2.674, p=0.002, I2=87.2%). לאחר סינתזה של 9 מחקרים עם 58,565 משתתפים, ה-hs-cTn ניבא אירועים קרדיווסקולריים (יחס הסיכונים 1.328, רווח בר-סמך של 95% 1.167-1.513, p<0.001, I2=93.8%). הן ה-hs-cTnT (יחס הסיכונים 1.627, רווח בר-סמך של 95% 1.145-2.311, p<0.001) והן ה-hs-cTnI (יחס הסיכונים 1.260, רווח בר-סמך של 95% 1.115-1.423, p<0.001; p for interaction <0.001) הצליחו לנבא את שיעור האירועים הקרדיווסקולריים.

יתרה מזאת, ב-10 מחקרים הכוללים 61,467 משתתפים, ערך ה-hs-cTn ניבא את שיעורי האשפוז על רקע HF (יחס הסיכונים 1.493, רווח בר-סמך של 95% 1.368-1.630, p<0.001, I2=76.6%). שני המדדים הללו, ה-hs-cTnT (יחס ההסיכונים 1.566, רווח בר-סמך של 95% 1.303-1.883, p<0.001) וה-hs-cTnI (יחס הסיכונים 1.467, רווח בר-סמך של 95% 1.321-1.628, p<0.001), נקשרו עם אשפוזים על רקע אי-ספיקת לב (p for interaction <0.001).

לסיכום, מדד ה-hs-cTn הינו בעלי ערך פרוגנוסטי חזק בקרב האוכלוסייה הכללית. מדד זה מאפשר ניבוי של הסיכון לתמותה מכל סיבה ולתמותה על רקע קרדיווסקולרי, אירועים קרדיווסקולריים, ואשפוזים בשל אי-ספיקת לב.

מקור:

Aimo A, Georgiopoulos G, Panichella G, et al. High-sensitivity troponins for outcome prediction in the general population: a systematic review and meta-analysis. Eur J Intern Med [Internet] 2022;98:61–8

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרופונין,  תחלואה קרדיווסקולרית,  אי ספיקת לב,  מדד פרוגנוסטי
תגובות