שבוע המודעות לכולסטרול

היענות והיצמדות לטיפול תרופתי בכולסטרול

דיון בהשתתפות ד"ר רקפת בכרך ופרופ' רונן דורסט

בחסות בלתי תלויה של חברת נוברטיס

נושאים קשורים:  שבוע המודעות לכולסטרול,  ד"ר רקפת בכרך,  ד"ר רונן דורסט,  כולסטרול