מחקרים

דפוס השינוי במדד ה-CRP כסמן ביולוגי מוקדם לבקטרמיה

מהירות השינוי במדד החלבון מגיב C נמצאה כסמן ביולוגי מוקדם לבקטרמיה. המדד יעיל באיתור מטופלים עם חשד לבקטרמיה המתייצגים במחלקה לרפואה דחופה עם ערך CRP נמוך

17.08.2023, 15:29
בקטרמיה (אילוסטרציה)
בקטרמיה (אילוסטרציה)

במחקר שנערך באיכילוב וממצאיו פורסמו בכתב העת 'Clinica Chimica Acta', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את יעילות השימוש ב-C-reactive protein velocityי(CRPv) כסמן ביולוגי מוקדם להמצאות בקטרמיה בקרב חולים המתייצגים במחלקה לרפואה דחופה עם תלונה חריפה של זיהום או דלקת וחשד לבקטרמיה.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר רטרוספקטיבי במסגרתו בחנו עוקבת מטופלים אשר הגיעו למחלקה לרפואה דחופה ונלקחו להם תרביות דם. ה-CRPv חושב כהפרש במיליגרם/שעה/ליטר בין שתי בדיקות CRP עוקבות אשר בוצעו תוך 12 שעות.

בעוקבת המחקר נכללו 256 מטופלים בסך הכל. כאשר החוקרים בדקו את ה-CRPv בחולים אשר בעת התייצגותם נמדדו עם ריכוז נמוך יחסית של CRP [≤ 17.9 מיליגרם/ליטר, שברון (Quartile) 1], נמצא AUC של 0.808 ± 0.038 (p < 0.001) עבור המצאות תרביות דם חיוביות לעומת שליליות. התוצאות שעלו מבדיקת ה-CRPv התעלו על ה-AUC שהופק בעקבות שימוש בערך ה-WBC לאותה מטרה.

החוקרים מסכמים כי מדד ה-CRPv עשוי לשמש כסמן ביולוגי לצורך איתור חולים עם חשד לבקטרמיה אשר מתייצגים עם ערך נמוך במדידות ה-CRP. חולים אלו מהווים אתגר רפואי עבור קלינאים, שכן במצב זה קיים סיכון להמעטת חומרת המחלה אשר עשויה בסופו של דבר להשפיע על הטיפול.

מקור:

Feigin E, Levinson T, Witztum T, Adler A, Goldiner I, Egoz E, Rogowski O, Meilik A, Zeltser D, Shapira I, Shenhar-Tsarfaty S, Berliner S, Wasserman A. Early signaling of bacteremia in patients who present to the department of emergency medicine with relatively low C-reactive protein (CRP) concentrations. Clin Chim Acta. 2023 Jul 1;547:117451. doi: 10.1016/j.cca.2023.117451. Epub 2023 Jun 17. PMID: 37336422.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סמן ביולוגי,  בקטרמיה,  חלבון מגיב-C
תגובות