מחקרים

האצת קצב התיקון של היפרנתרמיה משפרת שרידות

חולים אשר עברו תיקון היפרנתרמיה בקצב של למעלה מ-0.5 מילימול/ליטר/שעה נזקקו לאשפוז קצר יותר והראו קצבי שרידות טובים יותר בהשוואה לחולים שתוקנו בקצב איטי יותר

22.11.2023, 14:28

היפרנתרמיה היא מצב שכיח יחסית בקרב חולים מאושפזים, ונקשרת עם שיעורי תמותה גבוהים. ההנחיות הקיימות היום קוראות אמנם להימנע מתיקון מהיר של היפרנתרמיה, אך הן אינן נשענות על נתונים מהימנים דיים. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'JAMA Network Open' מטרת החוקרים הייתה לבדוק האם קיים קשר בין קצב התיקון של היפרנתרמיה לבין השרידות.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי במסגרתו נאספו נתוניהם של כלל החולים אשר אושפזו במרכז הרפואי תל אביב (איכילוב) בין השנים 2007 ל-2021 ואובחנו עם היפרנתרמיה חמורה (נתרן בסרום ≥155 מילימול/ליטר) בעת התייצגותם או במהלך האשפוז. האנליזה הסטטיסטית נערכה החל מאפריל 2022 ועד לאוגוסט 2023. המטופלים קובצו לפי קצב התיקון, לקבוצה שתוקנה בקצב מהיר (>0.5 מילימול/ ליטר/ שעה) ולקבוצה שתוקנה בקצב איטי (≤0.5 מילימול/ ליטר/ שעה) בהתאם להנחיות המקובלות כיום. תוצא המחקר הוגדר כשיעורי התמותה מכל סיבה ל-30 יום.

במחקר נכללו בסך הכל 4,265 חולים, מתוכם 2,621 (61.5%) היו גברים ו-343 (8.0%) עברו תיקון בקצב מהיר; הגיל החציוני (טווח בין רבעוני) בעת האבחנה היה 78 (64-87) שנים. קצב תיקון איטי יותר נקשר עם שיעורי תמותה גבוהים יותר ל-30 יום בהשוואה לתיקון מהיר (50.7% [1,990 מתוך 3,922] לעומת 31.8% [109 מתוך 343]; P < .001). התוצאות הללו נותרו מובהקות לאחר תיקנון לדמוגרפיה (גיל, מין), Charlson comorbidity index, רמות הנתרן, האשלגן והקריאטינין הראשוניות, אשפוז בטיפול נמרץ, והיפרגליקמיה חמורה (יחס סיכויים מתוקנן 2.02 רווח בר-סמך של 95%, 1.55-2.62) ללא קשר לשאלה האם ההיפרנתרמיה נרכשה בבית החולים (יחס סיכויים מתוקנן 2.19, רווח בר-סמך של 95%,1.57-3.05) או תועדה בעת ההתייצגות (יחס סיכויים מתוקנן, 1.64, רווח בר-סמך של 95%, 1.06-2.55).

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי נמצא מתאם שלילי חזק בין תיקון נתרן מוחלט במהלך 24 השעות הראשונות לאחר התיעוד הראשוני של היפרנתרמיה חמורה ובין שיעורי התמותה ל-30 יום (Pearson correlation coefficient,י0.80- [רווח בר-סמך של 95%, -0.93 עד -0.50]; P < .001). משך האשפוז החציוני (טווח בין רבעוני) היה קצר יותר בחולים שעברו תיקון מהיר לעומת אלו שעברו תיקון בקצב איטי (5.0 [2.1-14.9] ימים לעומת 7.2 [3.5-16.1] ימים; P < .001). שכיחות הסיבוכים הנוירולוגיים הייתה דומה בין שתי הקבוצות, ואף אחד מהם לא יוחס לתיקון היפרנתרמיה בקצב מהיר.

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי תיקון מהיר של היפרנתרמיה בחולים הסובלים מהיפרנתרמיה חמורה נקשר עם אשפוזים קצרים יותר וכן עם שיעורים נמוכים יותר באופן מובהק של תמותה, וזאת ללא כל סימנים לסיבוכים נוירולוגיים. החוקרים מוסיפים כי ממצאיהם מצביעים על כך שעל רופאים לשקול את מכלול הראיות הקיימות בעת בחינה של קצב התיקון האופטימלי בחולים הסובלים מהיפרנתרמיה חמורה.

מקור:

Feigin E, Feigin L, Ingbir M, Ben-Bassat OK, Shepshelovich D. Rate of Correction and All-Cause Mortality in Patients With Severe Hypernatremia. JAMA Netw Open. 2023 Sep 5;6(9):e2335415. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.35415. PMID: 37768662; PMCID: PMC10539989.

נושאים קשורים:  מחקרים,  היפרנמתרמיה,  שרידות,  אשפוז
תגובות