מחקרים

אנטי-פסיכוטיים אטיפיים בטוחים כטיפול בדליריום בתר-ניתוחי

חולים אשר סבלו מדליריום בתר-ניתוחי וקיבלו אנטי-פסיכוטיים אטיפיים הראו שיעור דומה של אירועים חריגים בבית-החולים בהשוואה לאלו אשר טופלו עם הלופרידול

תרופות אנטי פסיכוטיות משמשות כטיפול נפוץ לדליריום בתר-ניתוחי, אך במחקרים שנערכו לאחרונה דווח על כך שישנה ירידה בשימוש בהלופרידול כטיפול למצב זה. במקום זאת, השימוש בתרופות אנטי פסיכוטיות אטיפיות הולך ועולה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Annals of internal medicine' מטרת החוקרים הייתה להשוות את הסיכון לאירועים חריגים בבית החולים הקשורות לטיפול עם אולנזאפין, קווטיאפין, ריספידון, והלופרידול במתן פומי בקרב חולים מבוגרים לאחר ניתוח גדול.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי על נתונים מבתי חולים בארצות הברית מהשנים 2009 עד 2018 שנאספו מתוך מסד הנתונים של Premier Healthcare. במחקר נכללו בסך הכל 17,115 חולים בני 65 ומעלה ללא הפרעה פסיכיאטרית, אשר נרשם להם טיפול אנטי פסיכוטי במתן פומי בשלב הבתר-ניתוחי.

התערבויות המחקר כללו טיפול עם הלופרידול (≤4 מיליגרם בעת התחלת הטיפול), אולנזאפין (≤10 מיליגרם), קווטיאפין (≤150 מיליגרם) וריספרידון (≤4 מיליגרם). החוקרים חישבו את הסיכון היחסי לתמותה בבית החולים, אירועים של הפרעות קצב, דלקת ריאות, ושבץ או אירוע איסכמי חולף (TIA), אשר הוערכו לאחר שקלול חפיפה של ציון הנטייה.

הגיל המוצע של האוכלוסייה המשוקללת היה 79.6 שנים, 60.5% מתוכם היו נשים, ושיעור התמותה בבית החולים עמד על 3.1%. מבין 4 התרופות האנטי-פסיכוטיות, קווטיאפין הייתה הטיפול הנפוץ ביותר (53.0% מסך החשיפה). לא נצפה הבדל מובהק סטטיסטית בסיכון לתמותה בבית החולים בקרב אלו אשר טופלו עם הלופרידול (3.7%, קבוצת ייחוס), אולנזאפין (2.8%; סיכון יחסי, 0.74 [רווח בר-סמך של 95%, 0.42 עד 1.27]), קווטיאפין (2.6%; סיכון יחסי 0.70 [רווח בר-סמך של 95%, 0.47 עד 1.04]), וריספרידון (3.3%; סיכון יחסי, 0.90 [רווח בר-סמך של 95%, 0.53 עד 1.41]).

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי הסיכון לאירועים קליניים שאינם קטלניים נע בין 2.0% ל-2.6% עבור הפרעת קצב, 4.2% עד 4.6% עבור דלקת ריאות, ו-0.6% עד 1.2% עבור שבץ מוחי או TIA, ללא הבדלים מובהקים סטטיסטית בין קבוצת הטיפול.

כהגבלות למחקרם מציינים החוקרים כי עשוי להיות בלבול שאריתי (Residual confounding) לפי חומרת הדליריום; חסרה קבוצה שאינה מטופלת; וכן ישנה מגבלה של טיפול פומי במינון נמוך עד בינוני.

לסיכום, ממצאי החוקרים מצביעים על כך שאנטי-פסיכוטיים אטיפיים והלופרידול מובילים לשיעורים דומים של אירועים קליניים חריגים בבית-החולים בקרב חולים מבוגרים הסובלים מדליריום בתר-ניתוחי וטופלו עם אנטי-פסיכוטיים פומיים במינון נמוך עד בינוני.

מקור:

Comparative Safety Analysis of Oral Antipsychotics for In-Hospital Adverse Clinical Events in Older Adults After Major Surgery. Dae Hyun Kim, Su Been Lee, Chan Mi Park, et al. Annals of Internal Medicine. The American College of Physicians Sep 19, 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  דליריום,  אנטי פסיכוטיים,  הלופרידול
תגובות