מחקרים

הגבלת קצב תיקון הנתרן בהיפונתרמיה נקשרה עם פגיעה בשרידות

חולים המאושפזים עם היפונתרמיה חמורה ועברו תיקון נתרן בקצב של פחות מ- 6 מיליאקוויולנט/ליטר/24 שעות הראו שיעורי תמותה גבוהים יותר מאלו שעברו תיקון מהיר יותר

12.12.2023, 11:42

בפרקטיקה הקלינית נהוג להגביל את קצב תיקון הנתרן בחולים עם היפונתרמיה חמורה לצורך מניעת סיבוכים נוירולוגיים. עם זאת, לא ברור מהן ההשלכות של קצב התיקון על שיעורי התמותה הכוללים ועל משך האשפוז.

במחקר תצפיתי ורב-מרכזי שממצאיו פורסמו בכתב העת 'NEJM Evidence' החוקרים העריכו את הקשר בין קצב תיקון הנתרן לבין תמותה, משך השהייה בבית החולים, ו-Central Pontine Myelinolysis (CPM) בחולים המאושפזים עם היפונתרמיה חמורה (נתרן בסרום נמוך מ-120 מיליאקוויולנט/ליטר בעת התייצגותם).

עוקבת המחקר כללה בסך הכל 3,274 חולים. אנליזות משוקללות נטייה ומתוקננות למשתנים מרובים הדגימו כי 38% עברו תיקון בקצב של פחות מ-6 מיליאקוויולנט/ליטר/24 שעות, 29% עברו תיקון בקצב של 6 עד 10 מיליאקוויולנט/ליטר/24 שעות, ו-33% עברו תיקון בקצב של למעלה מ-10 מיליאקוויולנט/ליטר/24 שעות. כמו כן, בהשוואה לתיקון בקצב של 6 עד 10 מיליאקוויולנט/ליטר/24 שעות, חולים שעברו תיקון בקצב של פחות מ-6 מיליאקוויולנט/ליטר/24 שעות הראו שיעורים גבוהים יותר של תמותה בבית החולים.

בנוסף לכך, אנליזות מרובות משתנים הדגימו כי בהשוואה ל-6 עד 10 מיליאקוויולנט/ליטר/24 שעות, קצב תיקון של למעלה מ-10 מיליאקוויולנט/ליטר/24 שעות נקשר עם שיעורים נמוכים יותר של בבית החולים, וכן עם משך שהייה קצר יותר. מתוך כלל המשתתפים זוהו שבעה חולים שסבלו מ-CPM, כאשר חמישה מתוך שבעה פיתחו CPM על אף שעברו תיקון נתרן בקצב של 8 מיליאקוויולנט/ליטר/24 שעות או פחות מכך. שישה מתוך שבעה מהחולים שפיתחו CPM סבלו מהפרעת שימוש באלכוהול, תת תזונה, היפוקלמיה או היפופוספטמיה.

לסיכום, הגבלת קצב תיקון הנתרן נקשרה עם שיעורי תמותה גבוהים יותר וכן עם משך שהייה ארוך יותר בבית החולים. החוקרים מוסיפים כי קיים צורך בהערכה נוספת על מנת לבדוק האם קצב תיקון הנתרן משפיע על סיבוכים נוירולוגיים.

מקור:

Severe Hyponatremia Correction, Mortality, and Central Pontine Myelinolysis. Harish Seethapathy, Sophia Zhao, Tianqi Ouyang, et al. NEJM Evidence Sep 26, 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  היפונתרמיה,  היפוקלמיה,  נתרן,  תת-תזונה,  תמותה
תגובות