מחקרים

טיפול שמרני עשוי להראות אי-נחיתות לעומת טיפול ניתוחי באבני כיס מרה

במחקר שנערך בבריטניה השוו החוקרים את היעילות והכדאיות הכלכלית בין טיפול שמרני לניתוחי במחלת אבני כיס מרה במהלך תקופה של 18 חודשים

20.03.2024, 14:55

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'BMJ' מטרת החוקרים הייתה להעריך את היעילות הקלינית והכדאיות הכלכלית של טיפול שמרני בחולים הסובלים מאבני כיס מרה תסמיניות ומחלה שאינה מסובכת, בהשוואה לטיפול ניתוחי (כריתת כיס מרה לפרוסקופית), בכל הנוגע למניעת תסמינים וסיבוכים.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עליונות אקראי, פרגמטי, בקבוצות מקבילות, אשר נערך ב-20 מרכזים שניוניים בבריטניה. במחקר השתתפו בסך הכל 434 מבוגרים (מעל 18 שנים) הסובלים מאבני כיס מרה תסמיניות ומחלה שאינה מסובכת, אשר פנו לטיפול שניוני והוערכו לצורך התאמה למחקר בתקופה שבין אוגוסט 2016 לנובמבר 2019. המשתתפים הוקצו באקראי (1:1) לטיפול שמרני או לכריתת כיס מרה לפרוסקופית.

תוצא המטופל הראשוני היה איכות החיים על פני 18 חודשים לפי ה- short form 36 (SF-36) bodily pain domain, כאשר ציונים גבוהים יותר (טווח 0-100) מצביעים על איכות חיים טובה יותר. התוצא נמדד באמצעות השטח מתחת לעקומה. תוצאים אחרים כללו את העלויות ל-NHS (ה-National Health Service בבריטניה), שנות חיים מתוקננות לאיכות (QALYs: quality adjusted life years) ויחס עלות-תועלת מצטבר.

מתוצאות החוקרים עולה כי מתוך 2,667 חולים שהוערכו להתאמתם למחקר, 434 עברו הקצאה אקראית: 217 לקבוצת הניהול השמרני ו-217 לקבוצת הכריתה הלפרוסקופית של כיס המרה. כעבור 18 חודשים, 54 (25%) משתתפים מזרוע הניהול השמרני ו-146 (67%) משתתפים מזרוע כריתת כיס המרה עברו ניתוח. ציון ה-SF-36 norm based bodily pain הממוצע עמד על 49.4 (סטיית תקן 11.7) בזרוע הניהול השמרני ו-50.4 (11.6) בזרוע כריתת כיס המרה. בנוסף, נמצא כי לא היה שוני בשטח מתחת לעקומה של מדד ה-SF-36 bodily pain לתקופה של עד 18 חודשים (הפרש ממוצע 0.0, רווח בר-סמך של 95% 1.7- עד 1.7; P=1.00).

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי ניהול שמרני היה פחות יקר (הפרש ממוצע 1,033 לירות שטרלינג, (1,334 דולר; 1,205 אירו), רווח בר מהימנות של 95%: 1,413 ליש"ט עד 632 ליש"ט), וכי לא נצפה שוני במדד ה-QALY (הפרש ממוצע 0.019-, רווח בר מהימנות של 95%: 0.06- עד 0.02).

החוקרים מסכמים כי בטווח הקצר (≤18 חודשים), ניתוח לפרוסקופי אינו יעיל יותר מטיפול שמרני עבור מבוגרים הסובלים מאבני כיס מרה תסמיניות ומחלה שאינה מסובכת, ועל כן יש לשקול טיפול שמרני כחלופה לניתוח. כמו כן, מנקודת המבט הכלכלית של ה-NHS, טיפול שמרני עשוי להיות חסכוני יותר באבני כיס מרה תסמיניות ומחלה שאינה מסובכת.

עוד מוסיפים החוקרים כי מכיוון שהעלויות, הסיבוכים והיתרונות ימשיכו להתפתח בשתי הקבוצות מעבר לתקופת הזמן של 18 חודשים, על מחקר עתידי בנושא להתמקד במעקב לטווח ארוך יותר על מנת לבסס את היעילות ואת העלות האפקטיבית לתקופת החיים, וכן לזהות את קבוצת המטופלים להם יש להציע ניתוח באופן שגרתי.

מקור:

Ahmed I, Hudson J, Innes K, Hernández R, Gillies K, Bruce R et al. Effectiveness of conservative management versus laparoscopic cholecystectomy in the prevention of recurrent symptoms and complications in adults with uncomplicated symptomatic gallstone disease (C-GALL trial): pragmatic, multicentre randomised controlled trial BMJ 2023; 383 :e075383 doi:10.1136/bmj-2023-075383

נושאים קשורים:  מחקרים,  אבנים בכיס המרה,  טיפול שמרני,  כריתת כיס מרה,  איכות חיים
תגובות