חדשות

30% מהאשפוזים במחלקות הפנימיות - ליום אחד בלבד

על אף הגידול באוכלוסיה והזדקנותה, מאז שנת 2010 נוספו למחלקות הפנימיות בישראל 320 מיטות בלבד | דו"ח חדש מסכם את האשפוזים בפנימיות בעשור האחרון: 100% תפוסה, רבע מהחולים התאשפזו שוב

חדר אשפוז במחלקה פנימית. צילום: רוני אלברט

320 מיטות אשפוז שנוספו למחלקות הפנימיות ב-12 השנים בין 2010 ל-2022 מבטאות ירידה של 13%. בסוף שנת 2022 היו 3,972 מיטות בתקן בפנימיות. בין השנים 2010 ל-2019 היתה תפוסת המיטות 97%-101% ובשנת 2022 עמדה התפוסה במחלקות הפנימיות על 96%. כך עולה מדו"ח שפרסם היום (ה') משרד הבריאות המסכם את האשפוזים במחלקות הפנימיות בשנים 2010-2022.

הדו"ח המציג את מאפייני האשפוז, האשפוזים החוזרים והמאושפזים במחלקות פנימית כללית, פנימית מוגבר וקורונה בבתי החולים הכלליים. הוא אינו מתייחס למשבר כוח האדם במחלקות, המשפיע על איכות הטיפול הרפואי, על הכשרת הסטודנטים, הסטאז'רים והמתמחים.

בשנת 2022 היו 295 אלף אשפוזים בפנימיות ו-205 אלף מאושפזים, ירידה ב-3% וב-2%, בהתאמה, משנת 2010. רבע מהחולים התאשפזו יותר מפעם אחת. שיעור האשפוזים המתוקנן לגיל ירד ב-7% ל-38.7 ל-1,000 בני 15 ומעלה מ-41.8 בשנת 2019 וירד ב-29% - מ-54.9 בשנת 2010 ושיעור המאושפזים ירד ב-5% וב-26%, בהתאמה.

כצפוי, מרבית האשפוזים הם בקרב מבוגרים. בשנת 2022, הגיל הממוצע של המאושפזים בפנימיות היה 68 שנים והגיל החציוני 72 שנים. 65% מהאשפוזים בפנימיות בשנת 2022 היו של בני 65 ומעלה, עלייה מ-60% בשנת 2010, 43% של בני 75 ומעלה, עלייה מ-41% בשנת 2010 ו-19% של בני 85 ומעלה, עלייה מ-16% בשנת 2010. אחוז הגברים גבוה יותר עד גיל 75 בגילאי 75-84 הם מהווים מחצית מהאשפוזים, ואילו בגיל 85 ומעלה אחוז הנשים גבוה יותר.

שיעור האשפוזים לפי גיל, ל-1,000 בני 15 ומעלה, 2022. מקור: משרד הבריאות

עוד עולה מהדו"ח כי בשנת 2022 היו כ-1.3 מיליון ימי אשפוז במחלקות הפנימיות, 72% היו של בני 65 ומעלה - עלייה מ-68% בשנת 2010, 22% היו של בני 85 ומעלה, עלייה מ-19% בשנת 2010.

שיעור ימי האשפוז מתוקנן לגיל במחלקות הפנימיות נמצא במגמת ירידה. בשנת 2022, השיעור המתוקנן לגיל ירד ב-27% משנת 2010 וב-10% משנת 2019. ירידה נרשמה בכל קבוצות הגיל, בגיל 85 ומעלה נרשמה ירידה מתונה ב-19%, לעומת ירידה בשליש בגיל 65-84 ובגיל 15-54 וירידה ב-20% בגיל 55-64 בהשוואה לשנת 2010.

עיקרי הנתונים הנוספים מראים כי בשנים 2010-2022, חציון השהייה במחלקות הפנימיות שמר על יציבות של שלושה ימים. בשנת 2022, 61% מהאשפוזים היו עד שלושה ימים, 21% היו 4-6 ימים ו-18% שבוע ומעלה. עשירית מהאשפוזים היו של עשרה ימים ומעלה.

אחוז האשפוזים הקצרים עד יום אחד מסך האשפוזים בפנימיות עלה ל-30% בשנת 2022 מ-26% בשנת 2010. השהיה הממוצעת היתה 4.5 ימים בשנת 2022, כשהיא עולה עם הגיל - 3.0 ימים בגיל 15-44, לעומת 5.2 ימים בגיל 85 ומעלה. השהייה הממוצעת המצטברת עמדה בשנת 2022 על 6.4 ימים, ירידה משבעה ימים בשנת 2017.

בניתוח האשפוזים לפי מחוז מגורים עולה כי שיעור גבוה של אשפוזים מתוקנן לגיל נרשם בצפון ובדרום, שיעור ממוצע במחוז חיפה, המרכז ותל אביב ונמוך במחוז ירושלים וביהודה ושומרון.

אחוז האשפוזים החוזרים נותר יציב יחסית בשני העשורים האחרונים, 20%-19% בתוך 30 ימים, 19% בשנת 2022, ובתוך שבוע ימים - 8%.

אשפוז במחלקות קורונה

בשנים 2020-2022, 8% מסך האשפוזים בפנימיות ו-11%-13% מימי האשפוז היו במחלקות קורונה. מספר האשפוזים במחלקות קורונה עלה מ-21 אלף בשנת 2020 ל-23 אלף בשנת 2021 ול-24 אלף בשנת 2022. מספר ימי האשפוז עלה מ-131 אלף ל-148 אלף ו-165 אלף, בהתאמה, והשהיה הממוצעת היתה 6.3 ימים, 6.4 ימים ו-6.8 ימים, בהתאמה.
אחוז פטירות מסך האשפוזים בשנות הקורונה (2020-2022) עמד על 7%, עלייה מ-5%-6% בשנים 2010-2019.

כשליש מהאשפוזים עקב מחלות לב וכלי דם

בהתייחסות לתחלואה עולה כי 27% מהאשפוזים בפנימיות היו עם מחלות לב וכלי דם כאבחנה ראשונה, 15% עם מחלות מערכת הנשימה, 9% מחלות מערכת העיכול, 7% קורונה וכך גם 7% במחלות מערכת השתן, 7% סימפטומים ומצבים שונים, 5% מחלות אנדוקריניות ומטבוליות, 5% מחלות מערכת העצבים והשאר מחלות אחרות.

4% מהחולים בפנימיות טופלו בהנשמה חודרנית במהלך האשפוז. אחוז החולים עם שבץ מוחי או התקף לב שאושפזו במחלקות הפנימיות בלבד ירד לעומת עלייה במחלקות לטיפול נמרץ, קרדיולוגיה, נוירולוגיה,  נוירוכירורגיה, כירורגיה חזה ולב וכירורגית כלי דם.

שיעור המטופלים עם שבץ מוחי שהיו בפנימיות בלבד ירד ל23%- מ-43% בשנת 2010 לעומת עלייה במחלקות ייעודיות – 73%, מ-49% בשנת 2010. כמו כן, אחוז החולים עם התקף לב שאושפזו בפנימיות בלבד ירד ל-11% מ-18% בשנת 2010 לעומת עלייה באחוז שאושפזו במחלקות ייחודיות - 89%, מ-81% בשנת 2010.

אשפוזים לפי קבוצת אבחנות, בהתאם לאבחנה ראשונה, 2022. מקור: משרד הבריאות

אחוז הפטירות מסך האשפוזים בפנימיות היה 5%-6% בשנים 2010-2019 ועלה ל-7% בשנות הקורונה 2020-2022. האחוז עולה עם הגיל, 15% בגיל 85 ומעלה, 9% בגיל 75-84, 6% בגיל 65-74, 3% בגיל 55-64, 2% בגיל 45-54 ו-1% בגיל 15-44 בשנת 2022.

מקור: משרד הבריאות

משרד הבריאות: "פועלים לחיזוק מומחים צעירים ועתודה ניהולית"

שר הבריאות, אוריאל בוסו, הגיב לנתוני הדו"ח: "אני ער לקשיים ולהתמודדות מורכבת שעומדים בפני מערך האשפוז הפנימי, בייחוד בעונת החורף, וביתר השנה, על רקע המלחמה, שהביאה עימה תחלואה גוברת ומחלות חורף שהשפיעו על אחוזי תפוסה גבוהים. אני פועל עם צמרת המשרד ובשיתוף פעולה עם האיגוד לרפואה פנימית לחיזוק המערך באמצעות יישום תכנית רב שנתית, שכוללת שיפור תשתיות, תוספת כוח אדם רפואי ורב מקצועי, וכן מודל תמרוץ ייעודי בסך 90 מיליון שקל לשנה לשיפור האיכות והשירות במחלקות הפנימיות".

כמו כן, אמר השר בוסו, "אנו פועלים מול הר״י ומול משרד האוצר לקדם בהסכם הרופאים העתידי חיזוק של מומחים צעירים ועתודה ניהולית, לרבות בכל המחלקות הפנימיות. נמשיך לשים דגש על צמצום הפערים ועל מתן שירותי בריאות טובים בכלל בתי החולים ברחבי הארץ ונדאג לשמור ולחזק את הצוותים הרפואיים במחלקות הפנימיות".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הוסיף: "משרד הבריאות מקצה תקציבים של עשרות מיליוני שקלים לשיפוץ ולהקצאת תקנים ייעודיים עבור מחלקות אלו ומבצע צעדים שונים בהם הרחבת אשפוזי הבית, שינוי מנגנוני תמרוץ, תוספת מיטות למחלקות הפנימיות ועוד. כמו כן, המשרד נמצא במו״מ המתנהל מול הר״י ומול משרד האוצר על מנת לקדם בהסכם הרופאים העתידי חיזוק של מומחים צעירים ועתודה ניהולית כולל במחלקות הפנימיות".

עוד אמר כי "העומס המורגש בכל חורף במחלקות הפנימיות הורגש גם השנה, בשל השלכות המלחמה, הפצועים הרבים, העיכוב בהתחסנות בשל המלחמה ותחלואת החורף. על מנת לווסת את העומס בבתי החולים, נקט המשרד במספר דרכים ובכללן ויסות של הגעת מטופלים לבתי החולים במידת הצורך, וכן נוספו משמרות מיוחדת לאחים ולאחיות במלר"דים במטרה שיבצעו משמרות נוספות תוך מתן תגמול מוגדל עבורן".

יו"ר האיגוד לרפואה פנימית: "תודה על פרסום הדו"ח"

פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פנימית אמר בתגובה לדו"ח: "עבור הרפואה הפנימית מדובר באירוע מכונן. זו הפעם הראשונה שהרגולטור מבהיר מעבר לכל ספק כי המחלקות הפנימיות הן ליבת מערך האשפוז של הרפואה הציבורית וגם מרכיב מרכזי בהכשרה מעשית של הסטודנטים, הסטאז'רים והמתמחים ברפואה. זו גם הפעם הראשונה שהמשרד מכיר בפומבי בקושי לשמר במחלקות את המומחים הצעירים ואת העתודה הניהולית ומכיר במצוקת ניהול המחלקות".

עוד אמר פרופ' אליס כי "התייחסות המשרד לדו"ח מעוררת הערכה רבה גם בהקשר למאמץ הניכר לקדם בינוי במחלקות בבתי החולים ולפעול לחיזוק מודל התמרוץ ולתוספות תקציב".

לדבריו, האיגוד לרפואה פנימית עובד עם המשרד בשיתוף פעולה מתמשך. "יש בשטח הרבה מאוד מצוקות יומיומיות שנחשפות בדו"ח, למשל בעניין מיטות האשפוז: בסוף 2022 היו 3,972 מיטות בלבד בתקן בפנימיות, זוהי תוספת של 320 מיטות בלבד למחלקות מאז סוף 2010. בשנים אלו, אוכלוסיית המדינה גדלה בכשני מיליון איש והזדקנה, וכך יוצא שהעומס הממוצע השנתי במחלקות הפנימיות הוא כ-100% בשנה! הנתון הזה לבדו מעיד על המשבר הקשה בו אנו מצויים ועל העומסים כל ימות השנה (קיץ, סתיו, חורף ואביב).

"עוד נתון חשוב שלא מופיע בדו"ח, אלא נרמז בתגובות השר והמנכ"ל, בהתייחס להסכמי השכר העתידיים, הוא משבר כוח האדם הקשה במחלקות. יש בישראל לא מעט מחלקות פנימיות, שיש בהן מחסור בתקנים ובאיוש מומחים ומתמחים. יש מקום לעשייה רבה ולשינויים מבניים בעניין הרפואה הפנימית, אבל היום אני מכיר תודה על עצם פרסום הדו"ח ועל ההתייחסויות המכובדות של השר והמנכ"ל".

נושאים קשורים:  מחלקות פנימיות,  אשפוז,  רפואה פנימית,  משרד הבריאות,  פרופ' אבישי אליס,  חדשות
תגובות
אנונימי/ת
03.05.2024, 09:52

כמה אשפוזים מיותרים יש התייחסות?

03.05.2024, 13:59

30 אחוז אשפוזים של יום אחד,קרוב לודאי אשפוזים מיותרים, צריך לחזק את חדרי המיון וללפתח מודל חדש לקשר בין המיון/ מחלקות פנימיות לבין הרופאים בקהילה בנוסף להרחבת שרותיאשפוז בית פעולות שימנעו או יקצר אשפוזים בפנימית ולא יהיה צורך להגדיל את מספר
המיטות בפנימית