קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאי עיניים
איזור: חיפה

המרכז רפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז למנהל מחלקת עיניים

דרישות המשרה:
א. תואר מומחה ברפואת עיניים.
ב. וותק של שלוש שנים לפחות כמומחה ברפואת עיניים.
ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.
ד. התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון ת.ד. 4940, חיפה 31048 בצירוף:

א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה.
ב. קורות חיים ורשימת פרסומים.
גם למייל:emiz@b-zion.org.il
ג. רשימת ממליצים וכתובותיהם (עד 5 ממליצים גם במייל).

על הבקשות להגיע אל לשכת מנהל המרכז הרפואי עד 30 יום ממועד פירסום מודעה זו