קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קונקורסים
איזור: באר שבע והסביבה

שירותי בריאות כללית
ההנהלה הראשית- חטיבת בתי החולים
מודיעה על ביטול הקונקורסים הבאים: 

מס'          מחלקה                             בית חולים
712     ניהול מח' אורטופדית א'     מרכז רפואי סורוקה
713     ניהול מח' אורטופדית ב'     מרכז רפואי סורוקה

ומכריזה במקומם על הקונקורס הבא:

מס'         מחלקה                            בית חולים
726    ניהול מח' אורטופדית        מרכז רפואי סורוקה

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 21.8.16.

*מועמדים אשר כבר הגישו מסמכים לניוהל אחת משתי המחלקות שהקונקורס לגביהן בוטל (712,713), פטורים מהגשת מסמכים פעם נוספת לקונקורס זה (726).

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ותצלום תעודת מומחה ישראליים
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד בדבר הגשת מועמדותו
6. תמונת פספורט
7. המלצות עדכניות- אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין לח"מ ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר.

*על המועמד להיות מומחה בתחום בעל ותק של 5 שנים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) ב- 5 עותקים מאוגדים בנפרד אל: עו"ד יצחק לוי, היועץ המשפטי, ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101, ת"א.